Om oss

Allt började 2006 när vi startade LäkarAkademien som är en plattform för entreprenöriella läkare som vill hitta andra arbetsformer än att jobba som hyrläkare med enbart personalersättning som tjänst eller i en traditionell anställning hos en vårdgivare (landsting eller privat). Våra läkare erbjöd istället ett mervärde i form av delaktighet i verksamhetens utveckling och kvalitetsförbättring med kontinuitet som ledord. Då det blev en framgångsrik modell utökade vi denna affärsidé även till att omfatta sjuksköterskor, 2011 föddes SköterskeAkademien.

Early Blue är namnet på en blomma som tidigt på våren är klar blå men som därefter ändrar färg för att till slut bli vissnande grå. När vi under årens lopp har träffat människor i välfärden så har vi ofta mött en uppgivenhet hos många – en grå vissnad människa kan man säga. Då föddes idén att skapa ett nätverk där vi tillsammans kan utveckla oss som människa och i yrket genom att frigöra stoltheten, glädjen och energin hos envar. Dvs återfå den positivitet man hade då man studerat klart och hade börjat sin karriär – den ljusblå känslan med andra ord. Valet av att döpa nätverket till denna blommas namn var därmed självklar.

Som en naturlig del i detta arbete skapade vi 2013 VäxaAkademien som ett sätt att formalisera tjänsteutbudet för personlig utveckling (Ledarskaps- och Medarbetarutveckling samt Coachning) liksom utveckling av team och organisationer / verksamheter. Detta kunde ske genom att knyta upp Rehbinder Ledarskap AB till oss, som under många år tillhandahållit en jordnära individbaserad utvecklingsmetodik som förändrar mind-set hos deltagarna.

Vårt motto ”Jag älskar mitt jobb!” är precis den känsla vi vill ska finnas hos alla, både intern i vårt nätverk men även hos våra kunder.

VÄLKOMMEN!